Bộ điều khiển mạch Robot chạy tiến lùi nhà xưởng nhận hàng | SmartHomeSH | SmartHome SH - Giải pháp công nghệ ngôi nhà thông minh
WHAT'S NEW?
Loading...

Bộ điều khiển mạch Robot chạy tiến lùi nhà xưởng nhận hàng | SmartHomeSH


1. Yêu cầu khách hàng:
- Lập trình robot tự động chạy 2 đầu theo đường ray.
- 4 chế độ hẹn giờ chạy robot tự động 2h - 2.5h - 3h - 4h
- Điểm xuất phát A -  chạy đến điểm đích B. Sau khoảng thời gian hẹn giờ, robot chạy đến đích chờ 30s xếp lấy hàng tự động chạy về điểm xuất phát A. Chờ 30s. Vòng lặp liên tục.
- Mã sản phẩm: AUTO-ROBOT-2RELAY

        

2. Hình ảnh mạch điều khiển3. Video Preview


eChipKool SHOP - Trân trọng từng giây phút được phục vụ quý khách hàng

0 comments:

Post a Comment